Hostel Pekarna

hostel_pekarna_maribor_slovenia_logo_white

CENIK

 UPORABA PREDAVALNIC/SEJNE SOBE (cena z DDV)

*uporaba predavalnic/sejne sobe v redno ponavljajočih se terminih v minimalnem obsegu vsaj 100 ur v koledarskem letu

Brezplačna odpoved uporabe do tri dni pred uporabo.

Za odpoved s krajšim odpovednim rokom Hostel Pekarna zaračuna manipulativne stroške v višini 30 % cene uporabnine.

DODATNA PONUDBA (cena z DDV) 

DODATNA PONUDBA SAMO ZA SKUPINE (nad 10 oseb) (cena z DDV)

Kontakt

Maja Stoporko

vodja Hostla Pekarna
+386 64 204 216
maja.stoporko@mkc.si