Hostel Pekarna

hostel_pekarna_maribor_slovenia_logo_white

Izjava o skladnosti

IZJAVA O DOSTOPNOSTI PO ZDSMA

Izjava nazadnje aktualizirana oktobra 2023 na podlagi samoocene.

Javni zavod Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor) se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani Hostla Pekarna na spletišču hostelpekarna.eu v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZinfV-A, 189/21 – ZDU-1M, 18/23-ZDU-1O) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran hostelpekarna.eu.

STOPNJA SKLADNOSTI

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Prizadevamo si, da bi bilo spletišče dostopno v največji možni meri. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

POJASNILO O NEDOSTOPNIH VSEBINAH

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

  • Vsebine, ki jo dodajo tretje osebe skozi vmesnik “vpis dogodka” in jih zakon v 3. členu obravnava kot izjemo.
  • Vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.
  • Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.
  • Datoteke, ki so na spletno stran v izogib spreminjanju vsebine naložene v formatu .pdf. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo.
PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Ta izjava je bila pripravljena 20. septembra 2020 in nazadnje posodobljena 19. oktobra 2023.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive EU 2016/2102, sprejemamo na elektronski naslov hostelpekarna@mkc.si.
Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan, hkrati pa tudi razlogi za zakasnitev odgovora.
Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si

Splet: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/